Mami, ne jezi se!

izkustvena igralnica za starše in otroke med 2.-10. letom
 
Igralnica je razdeljena na postaje, ki obravnavajo različne vsebine v odnosu otrok/mama (starš): od predelave burnih čustev, do ljubezni, razumevanja družbenih norm, ubogljivosti, sprejemljivosti, postavljanja meja, ozaveščanja lastnih strahov, ki jih imamo tako odrasli kot otroci v družini.
 
Postaje so simulirane situacije iz vsakdanjega življenja v vnaprej pripravljenih družabnih igrah. Izkušnja se porodi, ko otrok in starš skozi igro opravljata določene naloge na posameznih postajah. Takrat se jima porajajo intimne, njima lastne zamisli, čustva, ideje. Tako aktivno sooblikujeta vsebino lastnega dogodka ter hkrati poglabljata in spoznavata svoj odnos. Skupna izkušnja pa vsakega na svoj način bogati in globje povezuje.
 
Izkustvena igralnica Mami, ne jezi se! vključuje izkustveno spoznavanje skozi igro, opazovanje, posnemanje, konkretno izvajanje nalog z vključevanjem refleksij otrok in staršev. V proces doživljanja in soustvarjanja so postavljeni kot par otrok/mama, kar omogoča doživljanje na več nivojih: čustvenem, kognitivnem, spoznavnem. Zgodba, ki jo obiskovalec doživlja, ni vnaprej določena. Aktivni obiskovalec jo sam konstruira glede na lastno doživljanje odnosa otrok/mama, na lastne pretekle izkušnje, ideale, želje...
 
Mami, ne jezi se! je poligon, ki z uporabo gledaliških, likovnih in družabnih sredstev obiskovalce, ki so soustvarjalci svoje lastne izkušnje, popelje na raziskovanje osebnega odnosa do svoje vloge otrok/starš ali otrok/mama. Od gledalca zahteva aktivno vlogo, ki se zaključi z doživljajsko izkušnjo.
 
Koncept in izvedba: Katja Kähkönen, Mateja Ocepek, Katja Povše
 
Produkcija: AEIOU gledališče
 
Premiera na Finskem: 4.5.2017, Kulturni center Haihara Taidekeskus, Tampere
 
Projekt je podprla  Kulturna zveza mesta Tampere in Pyynikin kesäteatterisäätiö